GARANCIA

A gyártó cég a magyarországi kereskedelmi hálózatban, fogyasztói minőségben vásárolt kandallókályhákra a 151/2003 (IX.22.) korm. rendelet feltételei szerint

1 év kötelező

és rendszeres karbantartás, valamint rendeltetésszerű, túlterhelés nélküli használat esetén +1 év önként adott jótállást vállal.

A jótállás a fogyasztói törvényből eredő jogait nem érinti. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített jótállási és szavatossági igények intézését a 49/2003.(VII.30.) GKM rendeletében előírtak szerint végezzük.

Jótállási idő kezdete a vásárlás vagy az igazolt üzembe helyezése napjával kezdődik.
Amennyiben az üzembe helyezés és vásárlás napjától számított 6 hónapon túl történik, akkor csak a szakszerviz ellenőrzése után történhet a telepítés és az üzembe helyezés.
A helytelen tartásból eredő javítási költségek a vevőt terhelik.
Szavatossági idő 2 év, amely a termék gyártási eredetű hibáira vonatkozik, de ennek bizonyítása a vevő feladata.

2 év jótállás rendeltetésszerű használat esetén a kályhatestre, annak anyagára, megmunkálására, szabvány szerint működésre vonatkozik.

Nem vonatkozik a jótállás:

  1. az első kíméletes begyújtás kivételével az ajtóüvegre,
  2. 1 év után a gyorsan kopó vagy tűz hatásának kitett alkatrészekre úgymint tömítéseknek, felületi bevonat/lakk, samott/vermikulit téglák és mozgó fém alkatrészek.

Jótállási igény érvényesítése ill. bejelentése: a kijelölt szervizközpontnál.
A javítást csak a kijelölt szakszerviz végezheti. Garanciális javításnál be kell mutatni az előírásszerűen kitöltött és aláírt jótállási jegyet és vásárlást igazoló számla másolatát.

A fogyasztót megillető jogok:

Ha a fogyasztó rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező meghibásodás miatt a vásárlá vagy az igazolt üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon belűl érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a terméket kicserélni akkor, ha a hiba rendeltetésszerű használatot akadályozza. a forgalmazónak jogában áll a meghibásodás eredetéről meggyőződni.

Hibás teljesítés esetén jogosult

elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követhet, kivéve, ha a válaasztott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolgot hibátlan állapotban képviselt értéket, a szerzősésszegés súlyát és a szavatossági jog teljesítésével jogosultnak okozott kényelmetlenséget, ha sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségnek a dolog tulajdonságaira és a jogosúlt által elvárható rendeltetésre megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiava miatt elállásnak nincs helye.

A jótállás érvényét veszti az alábbi okok esetén:

  1. rendeltetésellenes használat (ha a kijelölt szervit bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, átalakítás, idegen beavatkozás, erőszakos külső behatás, a tűztér túlterhelése, előírtnál kisebb huzatnyomás, karbantartás-tisztítás hiánya miatt bekövetkezett meghibásodás.
  2. a kályha használati utasítástól eltérő telepítése, és az előírt képesítéssel nem rendelkező személyek által történő javítása vagy megbontása esetén.
  3. szállítási sérülések esetén
  4. jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése esetén.
  5. ha a jótállás idő alatt szakszerűtlen beavatkozás következtében megrongálódott a termék, vagy annak egyes részei. Nem megfelelő szerelési segédanyag vagy idegen alkatrészek használata által okozott meghibásodás esetén.
  6. A termék azonosítására szolgáló jelzések olvashatatlanok, vagy módosítottak és nem egyeznek a jótállási jegyen szereplő adatokkal.